HiBrook

Finančno svetovalno podjetje HiBrook na finančne trge pristopa dvotirno s povezovanjem para ključnih subjektov – investitorja in novega podjetja. Investitorju zagotavlja dobre investicijske priložnosti, razvijajočemu podjetju pa priskrbi potrebni kapital. Presek področij je v logu prikazan s prepletom dveh krožnic – iz njunega presečišča je izpisano ime družbe.

  • arnoldvuga-HiBrook-jure-kozuh-01
  • arnoldvuga-HiBrook-jure-kozuh-02
  • arnoldvuga-HiBrook-jure-kozuh-03
  • arnoldvuga-HiBrook-jure-kozuh-04