Komunikacija in deziluzija

Za Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) smo ob 20-letnici delovanja oblikovali priložnostni znak ter publikaciji Komunikacija in deziluzija, v slovenskem in angleškem jeziku. Tiskovina, ki vsebuje razmišljanja priznanih slovenskih piarovcev, je opremljena z op-art grafikami.

Nagrade/priznanja:
Logotip – Priznanje odličnosti 5. BRUMEN, 2011

  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 0
  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 01
  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 0 2
  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 04
  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 05
  • Kumunikacija&Deziluzija-natasa-vuga- 0 3