Smartpack

Paket prehranskih učinkovin SmartPack tvorijo trije produkti, ki se ob pravilni izbiri in pripravi hrane najučinkoviteje dopolnjujejo. Zunanja barvna embalaža opravlja tudi informativno-komunikacijsko vlogo. Na njej je pregledno prikazan dnevni potek izvajanja zdravilnega programa. Notranje, enovito oblikovane, bele škatle so primerne za vse izdelke širšega sistema, saj so naknadno dotiskana le imena produktov in zato za naročnika predstavljajo cenovno najugodnejšo rešitev.

  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-01
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-02
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-03
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-04
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-05
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-06
  • arnoldvuga-sensilab-smartpack-jure-kozuh-07