SIJ

Osnova za razvoj priročnika celostne grafične podobe in sistema vizualnega poenotenja vidnih materialov vseh družb SIJ skupine izhaja iz grafične pojavnosti, ki je bila v uporabi zadnjih deset let. Kratica SIJ je tipografsko očiščena in barvno prerazporejena. Kot predpona je dodana vsem logotipom družb znotraj skupine, ki sedaj, s svojimi podobami delujejo enakovredno. Razvit je širok sistem, zasnovane pa vse osnovne aplikacije.

Nagrade/priznanja:
Priznanje odličnosti 7. BRUMEN, 2015

  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-01
  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-02
  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-03
  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-04
  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-05
  • 00-SIJ-zasnova-prevozna-sredstva
  • arnoldvuga-SIJ-anze-versnik-07